பொழிச்சலூர் புனித ஆரோக்கிய அன்னை பொழிச்சலூர் புனித ஆரோக்கிய அன்னை
English Version

 

பொழிச்சலூர் புனித ஆரோக்கிய அன்னைதுதி கீதங்கள் & ஜெபமாலை
தற்போது கேட்டு கொண்டிருப்பது:பாடல்/ஜெபமாலை பட்டியல்:
 1. அலைகடல் ஒளிர்மினே
 2. அம்மா அமுதேனும் இனியவளே
 3. ஆரோக்கிய தாயே அதாரம் நீயே
 4. அருள் நிறைந்தவளே
 5. அருள் மழை பொழியும்
 6. தயாபரராணி
 7. இடைவிடா சகாயமாதா
 8. இனிய உன் நாமம்
 9. ஞானம் நிறை கண் நீகையே
 10. ஜென்ம பாவம் இல்லாமலே
 11. கருனை மழயே மேரி மாதா
 12. மாசில்லா கண்னியே
 13. மாதா உன் கோவிலில்
 14. சதா சகாயே மாதா
 15. சதா சகாயே மாதா சத்திய
 16. தாவீதின் குல மலரே
 17. தாயே உன் பாதமே நாடினேம்
 18. உன்னை தேடி வந்தேன்
 19. வேளாங்கண்ணி கொடி பாடல்
 20. இதயம் மகிழுதம்மா

 21. ஜெபமாலை:

 22. மகிழ்ச்சி நிறை மறை உண்மைகள் (திங்கள், சனி)
 23. துயர் மறை உண்மைகள் (செவ்வாய், வெள்ளி)
 24. மகிமை நிறை மறை உண்மைகள் (புதன், ஞாயிறு)
 25. ஒளி நிறை மறை உண்மைகள் (வியாழக் கிழமை)